SZOLGÁLTATÁSAINKHARMÓNIA MASSZÁZS
               ISKOLA
(Elnézést, a linkek  nem mindig jó oldalra visznek, a részleteket a menüsorban lévő Masszázstanfolyamoknál nézd meg)

Pályaválasztás és hivatásra találás


2023. december 16., 16:00-18:00


Részvételi díj: 1.500,- Ft/fő

Mi ez a rendezvény?

Pályaválasztás és hivatásra találás címmel hallgathatsz meg három előadást és ezt
követően részese lehetsz egy kötetlen beszélgetésnek életünknek azokról a nagyon
meghatározó mozzanatairól, amikor pályát választunk és hivatásra találunk. Ezért sok
szeretettel várjuk azokat a szülőket, akik éppen most kísérik a pályaválasztás döntésében
sokszor bizonytalan gyermeküket a középiskolai- és egyetemi felvételi eljárásban. De
mindenképpen szeretnénk találkozni azokkal a felnőttekkel is, akik úgy érzik, még nincsenek
a helyükön és egyre erősebbé válik bennük egy belső késztetés, hogy kövessék szívük
hangját, és valami módon elinduljanak életvállalásukban, hivatásukban.

Hogyan tud támogatni téged ez az este?

Választásaink és a döntéseink - éppen kiszámíthatatlan természetükből adódóan - sokszor erős
bizonytalanságot tudnak okozni bennünk. Feszültséget teremt a helyzet kényszerítő ereje, az
egyre szűkebbé váló határidő és korábbi elhatározásaink kudarcainak emléke. Minden adott a
kapkodáshoz, a rossz időben és rossz helyen történő elszánakozáshoz.

Mi segíthet nekünk ekkor, hogy a realitás talaján maradva, de érzelmeink hajtóerejét
kihasználva legyünk benne a pályaválasztás helyzetében?

Mik azok a sarokpontok, amik természetes módon eredményeznek reális és egyben
kreatív megoldásokat?

Közösen utazunk gondolataink és érzelmeink erdejében, a magyar népmesék ránk örökített
bölcsességében és a családi rendszereinkhez kötött mintáink megismerésében, hogy
ötleteket ássunk arról: mi lehet a nekünk jó, a minket építő, a számunkra megoldást
hozó irány.


Mi történik a rendezvényen?

1/ Előadásokat hallgathatsz 30-30 percben

Dr. Leszkoven László, népmesekutató - A magunkra találás megpróbáltatásai,
akadályok és lehetőségek.. .akadályok is lehetőségek

Az útkeresés nehézségeivel az emberek - - kicsik és nagyok, gyerekek és szüleik egyaránt - nap mint nap találkoznak, meglehet, hogy e problémák olykor felerősödnek, a megszokotthoz képest intenzívebbé válnak. Ilyen a pályaválasztás időszaka, ami a közvetlenül érintettre és környezetére egyaránt hatalmas terhet ró. Az életcélok meglelése egyben az önmagunkra találást is jelenti és van-e ennél nehezebb feladvány az életben? Nem véletlen, hogy a magyar emberek régóta a lélek anyagából építkező és őket anyanyelvükön megszólító magyar népmesékben keresték és találták meg legnehezebb - mert belső - problémáik megoldását. Bizalom kialakítása, önbizalom és egyensúly, belső erőforrások felkutatása, fel- és elismerése, elfogadása, a szűkebb és tágabb környezet befolyásoló hatásainak kezelése stb. lesznek azok a legfontosabb hívószavak, melyek segítségével az előadás téma kapcsán felmerülő kérdésekre a páratlanul gazdag magyar népmesekincs faggatásával kívánunk válaszokat vagy az eligazodást segítő lehetséges útvonalakat találni. A népmese a magyar lélek iránytűje. A lélekből fakad és - mondhatni testközelből - ismeri a lélek dolgait

Miklós Lajos, családállító - Mennyire határozza meg a családi minta döntéseinket?
A gyermeki korszak meghatározó élményei, amelyek megkönnyíthetik a pályaválasztást. A családi elvárások hatása a fiatalok döntéseire. Mennyire fontos az érzelmeink megismerése és kontrollálása, hogy félelmek nélkül, tisztán lássuk a döntéseinket meghatározó nézőpontokat.

Csépányi-Fürjes Mária, coach - Szívemmel is hallgatlak
Az előadáson szó lesz a 14 és a 18 év körüliek lélekmozgásának sajátosságairól, megszólíthatóságuk
lehetőségeiről: a kíváncsiságot és befogadó hozzáállást tükröző szülői kommunikációról. A döntésekhez szükséges bizalmi légkör megteremtésének feltételeiről. De nem hagyjuk figyelmen kívül az időszakban szülőkre háruló lelki kihívások kommunikációs kezelésének módjait sem. Hogy a pályaválasztás helyzetének minden szereplője azt érezze: nincs becsapva, elnyomva; érzései, gondolatai meghallgatásra találnak.

2. Félórás kötetlen beszélgetés az előadásra megaddal hozott, vagy közben felmerült gondolatok és kérdések mentén


Az előadókról

Dr. Leszkoven László
Jogász, több mint két évtizede tanít polgári jogot a Miskolci Egyetemen. Nős, három fiú édesapja.
A magyar népmesék iránti rajongása akkor erősödött fel, amikor megszülettek gyermekei. A meseolvasás mellett ma leginkább arról ír és tart előadásokat, hogyan öltenek testet a mesékben az ősrégi bölcsességek. A magyar népmesék a bennük rejlő összefüggések és életigazságok kibontásával a ma embere számára is használható és kézzelfogható segítséget nyújtanak minden élethelyzetben. Hisz benne, hogy a népmese régi, de el nem avuló tudás hordozója, közvetítője. E jelentések kibonthatók, a meseértelmezések úgy jelenítik meg a jelentésrétegeket mint a
virágszirmok ha nyílni kezdenek… A megoldás, a válasz a kérdéseinkre a kezünkben van, csak olvasni kell tudni: bátran a magyar népmesékkel!

Miklós Lajos
Élete során meghatározó volt számára a fiatalok megismerése és a nevelésben, tanításban rejlő lehetőségek kibontakoztatása. Dolgozott általános és középiskolában is, illetve jelenleg felnőttoktatásban. Ezáltal jelentős tapasztalata van minden korosztállyal való kapcsolat kialakításban. Saját maga 4 gyermek apja, így személyes apasztalatai is meghatározók a fiatalokkal való szemlélet módjában. Ezzel párhuzamosan mások gyógyítása és segítése az önmegismerésben is jelentős szerepet kapott életében. Ennek egy fontos állomása lett a családállításban rejlő lehetőségek kiaknázása. A családi minták és hatások sokszor hasznára válnak a gyermekeknek, de sokszor kényszer és elakadás lehet abban, hogyfelnőttként önmaguk lehessenek. Célja, hogy ezen módszer segítségével megmutassa és feloldja a tudatalattiban rejlő érzelmi gátakat, lenyomatokat, ezzel könnyítve meg a szabadabb élet megvalósítását.

Csépányi-Fürjes Mária
Pályája kezdetén kamaszokat tanított és csodálva figyelte, mennyi elképesztő belső változást élnek meg tanítványai a középiskolás éveikben. Közben munkája és magánélete Miskolcra hívta. Ez a város ad otthont azóta családjának. Miközben élete a szokásos díszletek között zajlott, belső útra indult. Többet akart tudni a lelke működéséről, belső világa mozgatórugóiról. A tapasztalati úton járva ismerkedett meg és mélyült el spirituális tanítások gyakorlatában. Az alapozó szellemi munka és az irány megtalálása után kibontakozó szakmai továbblépés nyomán élete jelen szakaszában
legfontosabb feladatának tartja, hogy segítsen mindazoknak, akikben készen áll a belső világ az indulásra, önmaguk felvállalására és képviseletére, hogy egy szeretettelibb világ megteremtésében működjenek közre

Sok szeretettel várunk!