SZOLGÁLTATÁSAINKHARMÓNIA MASSZÁZS
               ISKOLA
ÚJ!  ÚJ!   ÚJ!

Természetgyógyász képzés indul! >>>           Egészségügyi modul


            Természetgyógyász modul
Hogyan lehetsz TermészetgyógyászA képzés elvégzése nincs feltételhez kötve, bárki jelentkezhet, aki érdeklődik a természetes gyógymódok iránt.

Azonban ha államilag elismert, hivatalos természetgyógyász végzettség megszerzése a célod, akkor a képzést megkezdéséhez érettségi szükséges, majd a két alapmodul (az egészségügyi modul és természetgyógyászati modul + életmód tábor) majd egy szakmodul elvégzése után sikeres vizsgát kell tennie az Országos Kórházi Főigazgatóságán(OKFŐ, korábban ÁEEK)

Az egészségügyi alapismeretek modulvizsga alól felmentést kaphat az, aki államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az ÁEEK EFF által vezetett Alapnyilvántartásban (ANYI), mint közhiteles hatósági nyilvántartásban szerepel.

Alapmodulok esetén a vizsgára jelentkezéshez szükséges:

- jelentkezési lap (enkk.hu honlapról letölthető)
- alapmodul elvégzéséről szóló igazolás (adatlap, melyet a képző hely állít ki a képzés végén)
- középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás

Vizsgadíj: OKFŐ oldalán elérhető

A jelentkezési dokumentumok beküldhetőek postán vagy benyújthatóak személyesen is (Budapest 1085, Horánszky u. 24.)

A sikeres alapmodul vizsgák után lehet szakirányban folytatni a tanulást. A jogszabályban meghatározott választható szakmai modulok:

   1. Akupresszúra

   2. Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta (AMM)

   3. Életmód-tanácsadó és terapeuta

   4. Reflexológia

   5. Bioenergetikus

   6. Fitoterápia

   7. Fülakupunktúrás addiktológus

   8. Kineziológus

   9. Szemtréner

   10. Alternatív fizioterapeutaSzakvizsgák esetén jelentkezéshez szükséges:

 • Érettségi másolata

 • Két alapmodul sikeres elvégzését igazoló adatlapok

 • 12 természetgyógyászati szakból kiválasztott (több is lehet) tanfolyam elvégzése, melyet a képző intézmény (ahol a tanfolyamon részt vettünk) tanusít egy általa kiadott „Adatlap” kitöltésével

 • Jelentkezési lap (letölthető: https://www.enkk.hu/index.php/hun/okt-2/tgy/vizsgak-kepzesek/871-jelentkezes-vizsgara-termeszetgyogyaszat)

 • Vizsgadíj átutalásáról szóló igazolás


A sikeres szakvizsga a természetgyógyász végzettség megszerzését jelenti, ezt követően a természetgyógyászati tevékenység elindításához az alábbi teendők szükségesek:


További lépések a Természetgyógyásszá váláshoz:

1/ Alapnyilvántartásba vétel: egyénileg nincs teendőm azt az Országos Kórházi Főigazgatóság(OKFŐ) intézi

A sikeres szakvizsgával államilag elismert, középfokú egészségügyi végzettséget szerzünk. Ezt követően alapnyilvántartási számot kapunk, melyhez a szükséges adminisztrációt a vizsgát követő 1 hónapon belül az OKFŐ intéz. Ezzel bekerülünk az alapnyilvántartási rendszerbe, hiszen ez a hivatal tartja nyilván az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek regisztrációját.

Nyilvántartásba vétel után bárki megtekintheti az alapnyilvántartási számát az OKFŐ honlapján a működés kereső ( http://kereso.enkk.hu) lapon, az egészségügyi szakdolgozók között.

Ez az alapnyilvántartási szám szükséges a működési nyilvántartásba kerülés folyamatának következő lépéséhez: az egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartási igazolvány igényléséhez.

2. Kötelező kamarai tagság - Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) illetve Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

A kamarai tagság kötelező érvényű minden egészségügyi szakdolgozóra vonatkozóan, akik regisztráltak az alapnyilvántartásban és egészségügyi tevékenységet végeznek.  A MESZK honlapján érhető el a kamarai tagság, mely a www.meszk.hu honlapról letölthető „Tagfelvételi kérelem” benyújtásával. Ezen regisztráció ügyintézését a területileg illetékes szakdolgozói kamarába kell végezni, bővebb információ elérhető a MESZK honlapján. 

3. Működési nyilvántartásba vétel

Az alapnyilvántartással megegyezően, az egészségügyi szakdolgozók működési nyilvántartását is az OKFŐ vezeti.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 112.§ -a szerint egészségügyi tevékenységet, egészségügyi szakképpesítés alapján kizárólag az végezhet, aki rendelkezik érvényes működési nyilvántartással. Ezen igazolvány szükséges annak aki szakmája szerinti egészségügyi tevékenységet önállóan kívánja gyakorolni. Ez azt is jelenti, hogy a Működési Nyilvántartási Igazolványt csak akkor szükséges (és érdemes) kiváltani, amikor eldöntöttük, hogy valóban szeretnénk elkezdeni természetgyógyászként dolgozni (alkalmazottként, egyéni vagy társas vállakozásban, stb).

A működési nyilvántartásba a Hivatalhoz benyújtott (honlapról letölthető) kérelem formanyomtatványon kérheti a felvételét. (Tehát a működési nyilvántartásba felvétel nem automatikus.) A működési nyilvántartásba való bejegyzéssel megkapjuk a Működési Nyilvántartási Igazolványt.

Az Eütv. és a 63/2011. (XI.29) NEFMI rendelet szerint a működési nyilvántartás időtartama öt év, amely a nyilvántartott személy kérelmére újabb ötéves periódusra megújítható. A nyilvántartásba vételről (vagy a nyilvántartás megújításáról) szóló határozat illetve hatósági igazolvány tartalmazza a lejáratot valamint azon szakképesítést, melyben önállóan kíván tevékenységet végezni. A megújítás iránti kérelmet a lejárat  napjáig kell benyújtani.

 

A működési nyilvántartásba történő első felvételi kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 • a felvételt kérelmező, kitöltött formanyomtatványt https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271946/enkk/nyf_szakdolgozo.pdf

 • a nyilvántartásba való felvételhez szükséges 3000 , - Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk (sárga) feladóvevényét, rózsaszín csekk feladóvevényét vagy banki átutalási megbízást (a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma: 10032000-00285788-00000000) A közleményben olvashatóan

szíveskedjenek feltüntetni: kérelmező neve, kérelem tárgya

 • érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolatát

 • a személyazonosító igazolvány fénymásolatát

 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt

 • szakképesítés megszerzését igazoló oklevél/bizonyítvány fénymásolatát

 • személyazonosító igazolvány fénymásolatát

 • amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával, a nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát.

A működési nyilvántartásba vett személynek a 63/2011 (XI.29) NEFMI rendelet szerint a nyilvántartás időtartama alatt egészségügyi szakmai továbbképzésen kell részt vennie, mert a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a továbbképzés teljesítése.

 

A továbbképzési időszak tartama öt év. Az első továbbképzési időszak kezdete a működési nyilvántartásba történő felvétel napja, a következő időszak kezdete a működési nyilvántartás megújításának napja. A továbbképzési időszak alatt 150 pontot kell összegyűjtenie a szakdolgozónak ahhoz, hogy újabb öt évre meg tudja újítani a működési nyilvántartását.

Az 5 éves időszak alatt 150 pontot kell gyűjteni, ebből kötelező szakmacsoportos elméleti (30 pont), szabadon válaszhtató elméleti (20 pont) és gyakorlati továbbképzések (100 pont) elvégzésével lehet teljesíteni, melyet a munkáltató igazol le munkaviszony alapján. 

Kötelező szakmacsoportos és szabadon választható elméleti rész teljesítése: Elméleti pontokat az OKFŐ által nyilvántartásba vett továbbképzéseken lehet szerezni. Ezekről tájékozódhatunk az OKFŐ-nél személyesen, telefonon vagy az https://www.enkk.hu/index.php/hun/okt-2/tgy/vizsgak-kepzesek honlapon  valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaránál személyesen, telefonon, vagy a www.meszk.hu honlapon. Az elméleti pontokat az egészségügyi szakdolgozónak - az OKFŐ nyilvántartásában szereplő - továbbképzést szervező által az adott továbbképzésekről kiállított eredeti pontigazolásokkal kell igazolnia. 

 

Mentesül az elméleti továbbképzési kötelezettség alól, aki 

 1. az adott szakterületen újabb vagy magasabb szakképesítést szerez,

 2. a szakterületén oktatói, vizsgáztatói tevékenységet végez,

 3. a szakképesítésének megfelelő szakértői tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkezik (A fentieket hitelt érdemlően igazolni kell.)

 

Gyakorlati rész teljesítése: A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell a szakképesítése szerinti szakmacsoportnak (szakmacsoportoknak) megfelelő munkakörben eltöltenie, amit munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kérelmező esetén a foglalkoztatónak (munkáltatónak), ennek hiányában a működési engedély kiállítójának (ÁNTSZ, lásd 8.pont) kell igazolni. 1 év gyakorlati idő értéke 20 pont. 4. A telephely meghatározása (tehát a rendelő kiválasztása)

A rendelő vonatkozó előírások az alábbi jogszabályokban találhatók:

 • 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

 • 60/2003 (X.20.) EszCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről

 

5. Vállalkozási forma kiválasztása, majd a telephely szerint illetékes Önkormányzatnál bejelentés. (Egyéni vállalkozóitevékenység indítása kb. 1 hónapot vesz igénybe.6. Működési engedély a tevékenység végzésére

A természetgyógyászati szakmai tevékenység végzése a Területileg Illetékes Kormányhivatal Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályának (volt ÁNTSZ) engedélyéhez kötött. A működési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok:

 • Működési engedély iránti kérelem formanyomtatvány, letölthető itt: https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyintezes/nyomtatvanytar/eu_igazgatas/mukodési_engedely_kérelem

 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményének másolata

 • Szakmai program a tevékenységről (96/2003 rendelet 2.sz.melléklet részletezi)

 • Kamarai Tagsági Igazolvány másolata

 • Működési Nyilvántartási Igazolvány másolata

 • Egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek - ideértve az ingatlant is - használatának jogcímét igazoló irat (csak rendelő engedélyeztetésénél)

 • Egészségügyi szolgáltató tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítás szerződésének és kötvényének másolata

 • Egészségügyi szolgáltatást nyújtó személy(ek) képesítéséről szóló oklevelek, bizonyítványok másolata

 • Nyilatkozat arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának kizáró okai Cégbejegyzés, vagy vállalkozói igazolvány, esetleg közreműködői szerződés

Részletesen:

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Jelen tájékoztató a Magyarországon hatályos alábbi jogszabályok alapján készült:

 • évi CLIV törvény az egészségügyről

 • 18/2007. (IV.17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

 • évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 • 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről

 • 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

 • évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

 • 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

 • 60/2003 (X.20.) EszCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről

 • 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

 • 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

 • 63/2011 (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól)